WYKLUCZAMY BEZROBOCIE

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych w wieku 15-27 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia z powiatów częstochowskiego, myszkowskiego oraz zawierciańskiego, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego.

 

 

W ramach projektu będą prowadzone następujące szkolenia:

  1. Poradnictwo psychologiczne

  2. Poradnictwo zawodowe

  3. Szkolenia zawodowe- do wyboru:

  • doradca finansowy

  • przedstawiciel handlowy. 

 

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

  • Wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

  • Materiały szkoleniowe
  • Poczęstunki na spotkaniach z poradnictwa i catering na szkoleniach

  • Zwrot kosztów szkolenia

  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

 

DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZĄ SZKOLENIA ZOSTANIE ZAPEWNIONY PŁATNY STAŻ ZAWODOWY TRWAJĄCY 6 MIESIĘCY.

 

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

 

Projekt: "Wykluczamy bezrobocie!" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym