NOWY ZAWÓD = PEWNA PRACA

Projekt zakłada realizację działań mających na celu wzrost zdolności do zatrudnienia oraz aktywizację społeczną osób pozostających bez zatrudnienia, w wieku 15-64, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia (w szczególności długotrwałego) i ubóstwa, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego poprzez kompleksowe wsparcie tych osób.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  1. Poradnictwo psychologiczne  - indywidualne oraz  grupowe,
  2. Szkolenie zawodowe -  pracownik ds. kadr i płac, sprzedawca,  pracownik kancelaryjny,
  3. Szkolenia językowe -  język angielski oraz niemiecki,
  4. Szkolenia komputerowe -  ECDL Start,
  5. Staż u pracodawców ( 6 m-cy) w zawodzie, w którym uczestnik projektu odbył szkolenie zawodowe

Udział w projekcie jest bezpłatny.