EkoBudownictwo

Okres realizacji projektu: 01.11.2013- 30.09.2014

Projekt skierowany jest do:

-mikroprzedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. śląskiego, prowadzących działalność w obszarze technologii dla ochrony środowiska (sekcja F PKD, działy: F.41, F.42, F.43)

-pracowników tych mikroprzedsiębiorstw, pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego, z wykształceniem technicznym średnim lub wyższym, w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu oferujemy szkolenia:

  • Finansowanie rozwiązań proekologicznych w budownictwie (30h)

oraz do wyboru:

  • Fotowoltaika w budownictwie (60h)

Program:

- wstęp do tematyki fotowoltaiki w budownictwie

- podstawy prawne

- zasady przetwarzania energii słonecznej w elektryczną

- systemy fotowoltaiczne dołączane do sieci oraz systemy autonomiczne

- instalacja systemów PV

- fotowoltaika zintegrowana

- magazynowanie energii elektrycznej

- bilans korzyści

  • Budynki pasywne (60h)

Program:

- wstęp do tematyki budownictwa pasywnego

- podstawy prawne budownictwa pasywnego

- ochrona cieplna w budynkach pasywnych

- nowoczesne materiały i technologie stosowane w budownictwie pasywnym

- termomodernizacja budynków

- bilans korzyści

ZAPEWNIAMY:

  • Wykwalifikowanych trenerów
  • Materiały szkoleniowe
  • Dogodny tryb szkoleń
  • Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń
  • Catering

Szczegółowe informacje:

tel.: 884 795 949

e-mail: ekobudownictwo@nskonsulting.pl

strona internetowa: www.eko-budownictwo.com.pl