Program Rozwoju Kompetencji Proekologicznych w Logistyce

Okres realizacji projektu:

01.12.2013 r. do 31.03.2015 r

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost aktywności proekologicznej PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MMŚP działających oraz planujących rozpocząć działalność w branży logistycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt przyczyni się do podniesienia wiedzy niezbędnej do wdrożenia rozwiązań proekologicznych pośród przedsiębiorstw sektora MMŚP biorących udział w projekcie

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową będzie stanowić 300 przedsiębiorstw (210mikro/60małe/30śr.) i ich 1500 pracowników prowadzących działalność w sekcji Transport i Gospodarka Magazynowa i/lub zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności w tej branży i/lub przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników zajmujących się działalnością logistyczna.

 

Oferowane szkolenia:

W ramach projektu TWOJA FIRMA uzyska kompleksową pomoc we wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań ekologicznych!

Udział w PROJEKCIE obejmie szczegółową analizę potrzeb szkoleniowych TWOJEGO przedsiębiorstwa.Po ukończeniu DORADZTWA: MODUŁ ANALITYCZNYdowiesz się jakie działania proekologiczne należy podjąć by wyróżnić SWOJĄ FIRMĘ na rynku.

Dzięki udziałowi oddelegowanych przez Ciebie pracowników w SZKOLENIU SPECJALISTYCZNYM: EKOINNOWACJE, TWOI PRACOWNICY poszerzą swoje horyzonty o zagadnienia związane z trendami EKOLOGICZNYMI.

Doradca wybierze najlepsze rozwiązania dla TWOJEJ FIRMY i zaproponuje TWOIM pracownikom najlepiej dopasowane szkolenie:

Ekoinnowacje w Magazynowaniu

Ekoinnowacje w Transporcie Drogowym

Ekoinoowancje w Łańcuch DostawUczestnictwo w jednym z ww. szkoleń jest zgodne ze ścieżką wyznaczoną w Doradztwie: Moduł Analityczny

W końcowym etapie projektu nasz specjalista stworzy dla TWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA program wdrażania konkretnych działań proekologicznych. Dzięki DORADZTWU: MODUŁ KONCEPCYJNY Dostaniesz GOTOWE ROZWIĄZANIE co zrobić by wyróżnić się na rynku i sprawić by skutecznie zostawić konkurencje daleko w tyle.

 

Dodatkowe informacje

TWOIM PRACOWNIKOM biorącym udział w projekcie zapewniamy:

profesjonalną kadrę trenerskąbezpłatne materiały szkoleniowezaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacjecatering podczas zajęćzajęcia odbędą się w trybie dopasowanym do dyspozycyjności TWOICH PRACOWNIKÓW do wyboru tryb zajęć: dzienny, wieczorowy lub weekendowy

więcej informacji: Fundacja Wspierania Przedsiebiorczości i Rozwoju Osobistego Ul. Krakowska 45/26 42-200 Częstochowa Tel: 533 313 208