Działalność

Fundacja oferuje szerokie wsparcie organizacyjno- ekonomiczne a także edukacyjne członkom oraz podmiotom zainteresowanym jej działalnością. Działalność Fundacji obejmuje w szczególności:

 • Przygotowanie wizualizacji firmy w Internecie (tworzenie stron internetowych, logo, wizytówek)
 • Marketing sieciowy (tworzenie i administracja funpage’em firmowym w serwisie facebook.com oraz profilami firmy w innych serwisach społecznościowych)
 • Przygotowanie biznesplanów
 • Przygotowanie dokumentacji dotacji unijnych
 • Doradztwo oraz poszukiwanie zewnętrznego kapitału prywatnego
 • Doradztwo w zakresie efektywnej współpracy z inwestorem kapitałowym
 • Doradztwo w zakresie wzrostu innowacyjności
 • Doradztwo w zakresie nawiązania i utrzymania współpracy sektora nauki z biznesem
 • Doradztwo w zakresie zmian organizacyjnych oraz prawnych wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji
 • Staże
 • Szkolenia
 • Szkolenia zawodowe dla specjalistów
 • Szkolenia miękkie dla właścicieli oraz pracowników firm
 • Kursy językowe